Consultancy

A3 jaarplan

De A3 methodiek maakt gebruik van het bekende INK management model en is ook opgezet conform dit model.

In 8 stappen leiden wij u door een aantal bijeenkomsten heen:

  • naar een jaarplan met concrete doelen,
  • met heldere acties,
  • dus met focus
  • en met samenhang!.

Een belangrijke voorwaarde voor uw succes !

Tijdens het samenstellen van een A3 jaarplan wordt gewerkt van linksboven (van missie naar visie naar succesbepalende facturen) via de resultaatgebieden aan de rechterkant en vervolgens week naar linksonder maar de organisatiegebieden.

Klik hier voor meer informatie

 

Digidock: Van papierwinkel naar (digitale) grip

Klik hier voor meer informatie om structuur aan te brengen in alle gegevens die op tal van verschillende plekken in de organisatie verspreid zijn.

 

Inspectieplanner

Klik hier voor meer informatie.

 

Calamiteiten- en Ontruimingsplan

Klik hier voor meer informatie.

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Klik hier voor meer informatie.