Business Model Canvas

Stap in de schoenen van jouw klant!

Waarde propositie:
Ontwikkel producten en diensten die je klanten echt willen

Het Business Model Canvas van Alex Osterwalder is een van de meest gebruikte modellen om een businessmodel te maken en in kaart te brengen. Alhoewel het model eenvoudig oogt, is het niet altijd even makkelijk om een goede waardepropositie te schrijven.

BMC 1

A. Klantsegmenten

Het klantsegment beschrijft de karakteristieken van je klanten.
Bij het invullen van het klantsegment zijn drie vragen die je moet stellen:

  1. Wat voor ‘jobs‘ wil de klant doen?
  2. Wat is de ‘pain‘ van de klant (wat is negatief of vervelend)?
  3. Wat is de ‘gain‘ van de klant (wat is positief of goed)?

 Jobs
De ‘jobs’ zijn de taken die moeten worden gedaan (het bakken van brood), problemen die moeten worden opgelost (hoe krijg ik overzicht in mijn administratie) of behoeften die moeten worden vervuld (ik wil leren programmeren). Het kunnen meerdere jobs zijn en niet alle jobs hoeven even belangrijk te zijn.

Pain
De ‘pain’ zijn de onplezierige neveneffecten of bijkomstigheden die vóór, tijdens en na afloop door de klant ervaren worden, zoals kosten, negatieve emoties of risico’s. Ook hier geldt: niet alle ‘pain’ is even belangrijk. Zet ze daarom in volgorde van prioriteit.

Gain
De ‘gain’ is de uitkomst die klant wil, verwacht of verrast door zou zijn. Denk hierbij aan functionele aspecten, kosten besparing, positieve emotie, gebruiksgemak, sociale status, en dergelijk. En ook deze aspecten kunnen een verschillende prioriteit hebben.

 

B. Waarde propositie

Als je weet (of denkt te weten) wat de klant wil, dan kun je daar een waarde propositie (product of dienst) aan koppelen.
Ook hier zijn weer drie vlakken:

  1. Producten of diensten
  2. Pain Reliever
  3. Gain Creator

Producten en Diensten
Dit zijn de producten en de diensten die aangeboden worden om de functionele, sociale of emotionele taak te realiseren

Pain Relievers
Hier gaat het erom HOE de producten en diensten de klant in staat stelt om het werk te realiseren, zowel vóór, tijdens als na afloop.

Gain Creators
Op welke wijze zijn de producten en diensten in staat om de klanten de positieve ervaring te geven. Welke positieve aspecten en resultaten worden door de waarde propositie aangesproken.

Een helder filmpje over Business Model Canvas vind je HIER

Meer informatie

Neem contact met ons op.