Calamiteiten- en Ontruimingsplan

calamiteitenplanEen bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan omschrijft de acties die in gang worden gezet bij een calamiteit, en geeft de organisatie structuur. Zo weet iedereen wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld brand, een bommelding of een gaslek. Het vooraf vastleggen van de procedures is nodig om bij een calamiteit paniek te voorkomen.

Het beschikbaar hebben van een goed én actueel ontruimingsplan is een verplichting voor elk bedrijf waarin een alarm-ontruimingsinstallatie aanwezig is.

In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen bij een calamiteit. Een ontruimingsplan kan uitgebreid worden tot een compleet bedrijfsnoodplan, waar het ontruimingsplan een onderdeel van uitmaakt. Het opstellen van een ontruimingsplan en het instrueren van personeel heeft alleen zin wanneer er ook minimaal een keer per jaar geoefend wordt. Door middel van oefening leert het personeel de theorie toe te passen in de praktijk en worden vaardigheden bijgehouden.

Meer informatie

Neem contact met ons op.