Procesmanagement

We hebben het altijd al zo gedaan !

En het gaat nog goed ook!
Toch is er in heel veel gevallen een enorme winst te behalen door de processen helder in kaart te brengen.

ProceskaartEen proces is een reeks samenhangende activiteiten, die gericht zijn op het realiseren van een bepaald doel. Elke organisatie werkt met processen. Sommige organisaties laten hun processen ‘als vanzelf’ ontstaan en ontwikkelen. Andere organisaties gaan er juist heel bewust mee om.

Processen vormen de kern van de organisatie. Want alleen dáár komen mensen, middelen, methoden en materialen bij elkaar om meerwaarde te creëren voor de verschillende ‘stakeholders’.

Wie doet wat?

Soms lijkt iedereen zich verantwoordelijk te voelen, maar is er niemand die iets doet. En soms is iedereen ergens mee bezig en voelt niemand zich verantwoordelijk voor het geheel. Of is er iemand eindverantwoordelijk die niet op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt.

Is de volgende beschrijving herkenbaar?

RACI

Meer informatie

Neem contact met ons op.