Risico Inventarisatie & Evaluatie

Speciale actie tijdens De Week van de RI&E.Week van de Rie

Wanneer u vóór 19 juni 2016 een offerte opvraagt voor één van onderstaande opties, dan ontvangt u 10% korting.

Optie 1. Uw RI&E is op (nog) actueel.

De E heeft betrekking op het onderdeel Evaluatie. Dat betekent dat u jaarlijks de status van uw RI&E tegen het licht houdt. Wij beoordelen van de status van uw Plan van Aanpak. Hiervoor brengen we een bezoek in uw bedrijf en zorgen voor een goede rapportage.

 • Duur: 4 uur
 • Normaal € 380,-. Deze week € 342,-

Optie 2. Nieuwe RI&E

De RI&E is niet meer actueel* en u heeft minder dan 25 medewerkers in dienst. Wij zorgen voor de nodige voorbereiding, brengen 2 bezoeken op uw accommodatie waarbij ook enkele medewerkers worden geïnterviewd en zorgen voor een rapportage van de RI&E, inclusief een Plan van Aanpak.

 • Duur: 16 uur
 • Normaal € 1.520,-. Deze week € 1.368,-

Optie 3. Nieuwe RI&E (meer dan 25 medewerkers)

De RI&E is niet meer actueel* en u heeft meer dan 25 medewerkers in dienst. Wij zorgen voor de nodige voorbereiding, brengen 2 bezoeken op uw accommodatie waarbij ook enkele medewerkers worden geïnterviewd en zorgen voor een rapportage van de RI&E, inclusief een Plan van Aanpak. De RI&E wordt getoetst door een gecertificeerde ARBO-dienst

 • Duur: 26 uur
 • Normaal € 2.470,-. Deze week € 2.223,-

 

* Wanneer is de RI&E niet meer actueel?

Volgens de Arbeidsinspectie moet de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) worden bijgesteld of opnieuw worden uitgevoerd zodra er sprake is van gewijzigde werkmethoden, veranderde werkomstandigheden of technische aanpassingen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ingrijpende verbouwing
 • Inrichting van een nieuwe productielijn
 • Uitbreiding van het dienstenpakket
 • Ingrijpende wijziging van taken van de werknemers

In de praktijk wordt de RI&E eens in de 4 jaar uitgevoerd.

(Bron: Euronorm.net)

RiePlichtig

Met een RI&E worden de aanwezige risico’s die binnen uw bedrijf spelen met betrekking tot de Arbowetgeving in kaart gebracht. Vervolgens worden deze beoordeeld en als actiepunt opgenomen in het Plan van Aanpak.

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers.

 

RI&E

Voorbereiding

De beschikbare informatie van de voorgaande Risico Inventarisatie & Evaluatie zal geanalyseerd worden.
Aan de hand van de eerste rondgang zal een eerste inventarisatie gedaan worden waar de aandachtspunten zich bevinden en welke informatie opgezocht en opgevraagd moet worden.
Daarnaast worden de benodigde gegevens ingeregeld voor de online RI&E.

Uitvoeren RI&E

De basis voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie is de branche RI&E van Recron. Deze is online in te vullen en zal ook voor u online beschikbaar blijven.
Er zal een tweede rondgang door de accommodatie gedaan worden, waar aanvullende vragen en opmerkingen bekeken worden.

Daarnaast zal er – in overleg – met enkele medewerkers een gesprek zijn over de werkwijze en de personele aspecten.

Rapportage

De onderzoeken, gesprekken, rondgang en eventuele enquêtes leiden tot een Plan van Aanpak.
De op te leveren rapportage zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Rapportage Risico Inventarisatie & Evaluatie van de accommodatie
 • Plan van aanpak op basis van de branche RI&E van Recron
 • Gegevens voor de online RI&E van Recron, zodat die actueel gehouden kan worden.

Meer informatie

Neem contact met ons op.