Komt uw verbeterproject in aanmerking voor 50% subsidie?

Een verbetertraject starten in uw organisatie is nu extra aantrekkelijk!

eu-embleem_esf_tekst_projectIn de periode van 14 november 2016 (09.00 uur) tot en met 25 november 2016 (17.00 uur) kunt u bij het ministerie van SZW een subsidie aanvragen voor de procesbegeleiding van ETAGE. In het kader van ‘Duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ is het mogelijk om ca. 50% van de begeleidingskosten de overheid vergoed te krijgen.
In totaal stelt de overheid € 13 miljoen beschikbaar. Maar let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij:

Deelname

 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de KvK
 • Uw organisatie heeft minimaal 2 medewerkers in loondienst
 • Uw medewerkers worden actief betrokken in het verbetertraject
 • Externe kosten gemaakt voor advies en implementatie komen in aanmerking voor subsidie
 • De subsidie voor het inschakelen van een adviseur op het terrein van duurzame inzetbaarheid bedraagt maximaal € 10.000. (D.w.z. dat de projectomvang in zo’n geval € 20.000 bedraagt).
 • Kosten gemaakt voor scholing komen niet in aanmerking voor subsidie

Projectadministratie

Bij de einddeclaratie dient u tenminste het volgende te kunnen overleggen:

 • Facturen van de extern deskundige
 • Betaalbewijzen van deze facturen
 • Bewijs dat er tenminste twee medewerkers in dienst zijn in de projectperiode (bijvoorbeeld door een overzicht uit de salarisadministratie of twee loonstroken)

Publiciteitsverplichting

 • U dient u medewerkers te informeren dat zij meedoen aan een traject dat gefinancierd wordt met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.
 • Op alle documenten die relevant zijn voor het traject en de uitvoering dient u duidelijk kenbaar dat voor het traject steun is verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds.
 • U moet tenminste een affiche op A3 formaat ophangen op een voor het publiek goed zichtbare plek. Het Agentschap SZW stelt het affiche digitaal beschikbaar via haar website.

Belangrijke termijnen

 • Aanvragen: 14 november t/m 25 november 2016 (aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst!)
 • Besluit op de aanvraag: binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag
 • Projectperiode: maximaal 10 maanden ingaand twee weken na dagtekening van het besluit op de aanvraag. Er mag ook direct na indienen van de aanvraag gestart worden met het verbetertraject, maar dat is voor eigen risico.
 • Declareren: binnen 4 weken na einde van de projectperiode

Meer informatie

Extra informatie over de mogelijkheden en de criteria kunt u met ons afstemmen.

Neem contact op voor meer informatie.