INK Management Workshop

Simpel en toch volledig !

Het INK model is opgebouwd uit negen velden. Deze negen velden staan aaneengeschakeld doordat ze op een logische wijze met elkaar te maken hebben. Zoals onderstaande figuur laat zien, voorziet het INK model in een koppeling van de verschillende onderdelen die van belang zijn om de klant centraal te stellen. Daarnaast is de intentie van het gebruik van het INK managementmodel, een continue verbetering van de organisatie in gang te zetten.

INK algemeenDe aandachtsgebieden zijn opgesplitst in twee groepen:

A. De velden die de organisatie betreffen:

Hiertoe behoren in feite de essentiële zaken die nodig zijn om een organisatie te laten draaien

1. Leiderschap
2. Beleid en strategie
3. Personeelsmanagement
4. Middelenmanagement
5. Management van processen

B. De resultaatgebieden:

De resultaten zijn het gevolg van de activiteiten van de organisatie.

6. Waardering door klanten
7. Waardering door personeel
8. Waardering door maatschappij
9. Ondernemingsresultaten

De bekende Deming cirkel, die gericht is op continue verbetering is volledig geïntegreerd in het INK managementmodel

Meer informatie

De workshop duurt een dag.

Neem contact met ons op.