Leergang Operationeel Management

Opleidingstraject voor middenkader

Gericht op zwembaden en andere organisaties in de sport- en recreatiebranche.

 

Ballen in de lucht websiteDe wereld van sportaccommodaties en zwembaden is volop in beweging. Bedreigingen die op je af komen, zoals vergrijzing of concurrentie van wellness en fitness. Als je niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan kan je zomaar een claim aan de broek krijgen.

Er worden dus steeds hogere eigen gesteld aan de interne bedrijfsvoering. Hoe ga je om met deze nieuwe dynamiek en hoe houd je het overzicht?

Als middenkader medewerker leer je om jouw eigen afdeling en werkzaamheden vanuit een helicopterview te bekijken, te plannen, te organiseren en te bewaken.

 

Voor wie

Locatiemanagers, Hoofd zwemzaken, Teamleiders, Coördinatoren, Leden managementteam, Zwemschoolhouders, etc.

Aanpak

Het opleidingstraject kenmerkt zich door een breed spectrum aan onderwerpen en een heel praktische aanpak. Om de kennis direct te kunnen implementeren in de eigen organisatie, bestaat de leergang uit 3 componenten:

1. Gezamenlijke bijeenkomsten op locatie van de deelnemers (roulerend)
2. Individuele begeleiding op de eigen locatie door de cursusleiding
3. Integrale totaalopdracht met actueel onderwerp voor de individuele deelnemer

Onderwerpen

De onderstaande onderwerpen komen aan bod, en zijn doorspekt met praktijkvoorbeelden uit de branche. Bij diverse onderwerpen worden gastdocenten uitgenodigd die hun inhoudelijke vakkennis komen delen. Zij komen niet met een commercieel praatje, maar met inhoudelijke informatie waar je onmiddellijk mee aan de slag kunt.

OM StartInleiding kwaliteitsmanagement

 • Quickscan van de eigen organisatie
 • Vergelijk met collega’s in de branche
 • Zicht op integrale bedrijfsvoering
 • Praktsich toepasbare management modellen

 

 

OM SchaakstukkenOrganisatie analyse

 • Sterke en zwakke eigenschappen van de organisatie?
 • Welke kansen en bedreigingen komen op ons af?
 • Vertaling naar concrete jaarplannen
 • Hoe meten en bewaken we de voortgang?

 

 

OM Proces schakelProcessen in kaart brengen

 • Vastleggen interne afspraken
  • Zoals Receptie, Aanmelden, Lesplannen, Veiligheid, Etc.
 • Invloed van de processen onderling
 • Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden

 

 

Arbo – Gezondheid – VeiligheidOM Keurmerk

 • Risico Inventarisatie & Evaluatie
 • Schoonmaakplannen
 • HACCP
 • Wettelijke eisen (Whvbz, Bhvbz)
 • Keurmerk Veilig & Schoon

 

OM LegionellaWaterkwaliteit en Legionella

 • Risico analyse
 • Beheersplan legionella
 • Controles en registraties
 • Wijzigingen Nieuwe zwemwaterwet

 

 

Time managementOM Time Management

 • Plannen
 • Prioriteiten stellen
 • Emails op het werk
 • Doelen stellen
 • Etc.

 

OM KlantenKlantgerichtheid en Klachtenmanagement

 • Hoe kijkt de klant naar onze dienstverlening?
 • Wat wil de klant eigenlijk echt?
 • De kracht van de klacht
 • Registratie en goede opvolging

 

 

Communicatie met medewerkersOM Communicatie

 • Aansturen van medewerkers
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Interne en externe communicatie
 • Organiseren van overleg en besprekingen

 

 

Meer informatie

Neem contact met ons op.